دنپزیل هیدروکلراید

 • #
  medicine name: دنپزیل هیدروکلراید
 • #
  Generic name: دنپزیل هیدروکلراید
 • #
  Medication Shape: Oral tablets
 • #
  Packing: جعبه 30 عددی
 • #
  Pharmaceutical group: Neurology and Psychiatry

Indications:

کنترل علائم در بیماری آلزایمر

Method of Use:

دارو را دقيقا طبق دستور پزشكتان مصرف نمایید و در صورت هر گونه شبهه با پزشك يا داروساز خود مشورت کنید.
اين دارو را با يك ليوان آب ميل نماييد.
از مصرف الکل در دوره درمان خودداری نمایید.
از قطع مصرف دارو بدون دستور پزشک خودداری نمایید. توقف در مصرف دارو سبب کاهش تدریجی اثرات آن می گردد.

prohibited usage:

واكنش افزايش حساسيت به دنپزیل يا ساير محتويات موجود در دارو