ریسپریدون

 • #
  medicine name: ریسپریدون
 • #
  Generic name: ریسپریدون
 • #
  Medication Shape: Oral tablets
 • #
  Packing: جعبه 100 عددی
 • #
  Pharmaceutical group: Neurology and Psychiatry

Indications:

اسکیزوفرنی یا مشکلات سایکوتیک
درمان کمکی یا تک دارویی اختلال دو قطبی (مانیا)
مشکلات رفتاری ناشی از اوتیسم

Method of Use:

همیشه این دارو را طبق دستور پزشک خود مصرف نمایید، زیرا دوز مصرفی شما را پزشکتان با توجه به پاسخ دهی در درمان تنظیم می نماید.
دوز مصرفی دارو به شکل تک دوز یا در دو دوز منقسم توسط پزشک تعیین می گردد.
 هرگز دارو را ناگهانی و بدون دستور پزشک قطع نکنید زیرا قطع دارو نیاز به دستور پزشکی و کاهش تدریجی با توجه به وضعیت بیماری دارد.
مصرف دارو در کودکان با توجه به نوع و وضعیت بیماری و سن فرد توسط پزشک تعیین می گردد..
 این دارو را با یک لیوان آب میل نمایید.

prohibited usage:

واکنش افزایش حساسیت به ریسپریدون ، پالیپریدون، یا سایر ترکیبات موجود در دارو